Selecteer een pagina

Reglement

 1. Er kan alleen op afspraak, en wel alleen op door de beheerder vastgestelde tijdtippen, worden gevist tegen vooruit betaling van euro € 1.500, per sessie van maximaal 12 klokuren;
 2. Men dient een legitimatie bewijs te overhandigen, welke na afloop van een sessie zal worden  teruggegeven, mits u zich strikt houdt aan dit reglement;
 3. Er zijn maximaal 2 hengels per persoon toegestaan;
 4. Er mag niet gevist worden met:
  1. Een gevlochten lijn;
  2. Haken met weerhaak;
  3. Een eigen schep en/of landingsnet;
  4. Eigen meegebracht aas en/of lokaas.
 5. Het is verplicht elk gevangen vis te fotograferen, te meten en te wegen en deze informatie te overhandigen aan de beheerder na afloop van de sessie;
 6. De gevangen vissen dienen hierna terug gezet te worden;
 7. Het is ten strengste verboden vissen mee te nemen en/of te bewaren in een leefnet;
 8. Men krijgt de beschikking over een boot om de aangehaakte vis te landen. Het gebruik van een eigen boot is niet toegestaan;
 9. Men mag alleen plaatsnemen op de visplekken zoals die uitdrukkelijk door de beheerder aangewezen worden. Het is ten strengste verboden over de dijken te lopen of het aanliggende bos te betreden;
 10. Men krijgt een emmer en een schop om de behoefte in te doen. Men dient een kuil te graven en de ontlasting hierin netjes te begraven;
 11. De visplek dient geheel opgeruimd netjes te worden achtergelaten en afval dient te worden meegenomen;
 12. Men dient alle instructies van de beheerder/eigenaar direct op te volgen ongeacht eventuele afwijking op dit reglement;
 13.  Men is een direct opeisbare boete verschuldigd van € 1.000,– per overtreding van dit reglement, onverminderd het recht van eigenaar om de werkelijke door de eigenaar geleden schade en direct hiermee verband houdende kosten op overtreder te verhalen.