Selecteer een pagina

De Plas van Wiegel, betreft een waterplas van ongeveer 14 meter diep met bijbehorende percelen grond, gelegen tussen de Zoetermeerse rijweg en de Roeleveenseweg. De plas is  deels gelegen in de gemeente Zoetermeer en deels in de gemeente Den Haag. Het betreft naast de watervoorziening een vogelbroedgebied dat particulier eigendom is. Het is ten strengste verboden de plas en de omliggende percelen grond waaronder de aanwezige dijk te betreden zonder uitdrukkelijke toestemming van de beheerder en/of de eigenaar. Op gezette tijdstippen in het jaar is het onder nadrukkelijk toestemming van de beheerder toegestaan te vissen in de plas doch dan enkel en alleen  tegen betaling van € 1.500 euro per dag. Hiertoe kan met de eigenaar van de plas een overeenkomst worden gesloten waarvan de voorwaarden onderdeel uitmaken zoals die zijn opgenomen in het ”Gebruiksreglement Plas van Wiegel” zoals hierna is vermeld.